Zpět

Co nabízíme

 Cíl:

Naším cílem je, vychovat samostatné a dostatečně sebevědomé děti, které se dokážou zapojit do naší společnosti, které porozumí našemu světu a dokážou žít a spolupracovat s kamarády i dospělými. 

Školní vzdělávací program Svět plný sluníček 

 • heterogenní třídy – individualizace vzdělávání, respektování specifických potřeb dítěte
 • usnadnění adaptace dítěte, partnerská spolupráce s rodiči
 • logopedická péče, rehabilitační dechová gymnastika
 • nápravy grafomotorických obtíží, Metoda dobrého startu
 • polytechnická výchova – materiálně-technické zázemí pro pracovní činnosti
 • rozvoj počítačové gramotnosti – výukové programy na interaktivní tabuli
 • výchova k ekologii s výlety do přírody, chovatelské činnosti
 • hrátky s keramickou hlínou
 • bruslení, plavání, míčové hry ve sportovní hale
 • návštěvy divadla, koncertů, knihovny
 • spolupráce se ZŠ – návštěvy, zábavná dopoledne
 • spolupráce s odborníky – poradenské konzultace s PPP, SPC

Třídní schůzky pro školní rok 2023/2024

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky konané ve dnech 5. 9. 2023 od 15,30 hodin ve třídě Vlaštoviček a Berušek, dne 7. 9. 2023 od 15,30 hodin ve třídě Koťátek, 12. 9. 2023 od 15,30 hodin ve třídě Žab…

Více informací

Krásné léto

Za celý kolektiv mateřské školy přeji nádherné prožití dovolené a spoustu skvělých zážitků. Holá Naděžda

Více informací

Rozdělení dětí do tříd pro školní rok 2023/2024

Od pondělí 26. 6. 2023 najdete na vývěsním místě 1. pavilonu seznam se jménem dítěte, značkou, jménem paní učitelky a názvem třídy, kterou bude ve školním roce 2023/2024 navštěvovat.

Více informací