Zpět

Poplatky - školné, stravné pro školní rok 2024/2025

Zpět na seznam článků

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,00,- Kč 

na 1 dítě měsíčně, prosím upravte si platby!!!

Bezúplatné vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky

Splatnost a úhrada úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do pátého dne stávajícího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
  2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
    Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB

informace k platbě:

 

Číslo účtu

78-6991230217/0100

Konstantní symbol

0558

Variabilní symbol

bude přidělen ekonomkou školy

Poznámka pro příjemce

uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

Splatnost a úhradu stravného najdete zde: Ceník stravného

stravné (záloha na stravné):

 

školní rok 2024/2025

Měsíčně: 

pro 3-6leté   900,- Kč,
pro 7leté       980,- Kč

Přesnídávka

11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč)

Oběd

24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč)

Odpolední svačina

 

10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč)

Celý den

 

45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč)

Vyúčtování stravného bude vždy po ukončení školní roku tj. k 31.8. Přeplatky budou vráceny bankovním převodem následující měsíc.


Krásné léto

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Poplatky - školné, stravné pro školní rok 2024/2025

Poplatky Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,00,- Kč  na 1 dítě měsíčně, prosím upravte si platby!!! Bezúplatné vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje od počátku …

Více informací

Organizace provozu mateřských škol během letních prázdnin 2024

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací